Blog wielotematyczny

Czy warto inwestować w kurs dietetyki?

Czy warto inwestować w kurs dietetyki?

Zdrowe odżywianie to temat, który w dzisiejszych czasach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie brakuje osób, które pragną związać swoją zawodową aktywność z dietetyką. Wydaje się, że profesjonalna edukacja z zakresu żywienia człowieka to szansa na pewny zawód i godziwe zarobki. W kursy dietetyki bez wątpienia warto inwestować. Ich ukończenie otwiera przed nami szanse pracy wWięcej oCzy warto inwestować w kurs dietetyki?[…]

Zakładowy nadzór nad BHP

Zakładowy nadzór nad BHP

Pracodawca jest zobowiązany czuwać nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. W przedsiębiorstwach istnieją również pewne organy wewnętrzne, których zadaniem jest dbanie o stan BHP. Są one ogromnym wsparciem dla pracodawcy. Służba BHP Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 pracowników jest zobowiązany powołać służbę BHP. Pełni ona przede wszystkim funkcje doradcze iWięcej oZakładowy nadzór nad BHP[…]