Blog wielotematyczny

Pracownicy w aspekcie księgowości

Pracownicy w aspekcie księgowości

Społeczny proces każdej pracy, aby był efektywny oraz dawał zamierzone rezultaty wymaga ustalenia określonych norm, jak i również reguł postępowania ustalających zarówno porządek pracy oraz wzajemne stosunki pomiędzy uczestnikami procesu pracy. Były one jednak w zależności od panujących w określonej formacji społecznej stosunków własnościowych, a co za tym idzie regulowane w zróżnicowany sposób. Bez wątpieniaWięcej oPracownicy w aspekcie księgowości[…]

Elektroniczne faktury

Elektroniczne faktury

Elektroniczne faktury w dzisiejszych czasach są standardem. Jest to związane z ciągle rozwijającą się technologią. Księgowym najwięcej czasu zajmuje ręczne wprowadzanie danych do systemu księgowego oraz ich weryfikacja. Dlatego warto skorzystać z nowinki technologicznej i wdrożyć w dziale księgowości aplikację, która dzięki zastosowaniu mechanizmów rozpoznawania tekstu (OCR) odczyta dane z zeskanowanej faktury. Wyniki poprzez wprowadzenieWięcej oElektroniczne faktury[…]