Blog wielotematyczny

Działalność gospodarcza, a księgowość

Działalność gospodarcza, a księgowość

Po roku 1989 obserwujemy w naszym kraju, tak jak w całej Europie Wschodniej, wysyp małych i średnich firm. W zdecydowanej większości są to firmy jedno bądź kilkuosobowe. Zdarzają się indywidualne działalności gospodarcze, spółki cywilne, jawne lub komandytowe. Część osób – zawłaszcza tych wykonujących wolne zawody – decyduje się na założenie spółki partnerskiej. To nowy rodzajWięcej oDziałalność gospodarcza, a księgowość[…]