Blog wielotematyczny

Ówczesne żarówki edisona

Ówczesne żarówki edisona

Thomas Alva Edison – żyjący w latach 1847 – 1931 amerykański wynalazca i przedsiębiorca może najbardziej znany jako twórca fonografu – prototypu adaptera i magnetofonu był człowiekiem wszechstronnym. Między innymi udoskonalił telefon Bella, pracował nad udoskonaleniem magnetycznej metody wzbogacania rud żelaza, zbudował zasadowy akumulator niklowo – żelazowy, wybudował w Nowym Yorku pierwszą elektrownię publicznego użytku….Więcej oÓwczesne żarówki edisona[…]