Jazda po alkoholu – jak to wygląda prawnie

Niestety, ale jazda po alkoholu to ciągle powtarzające się zjawisko wśród Polaków, zjawisko które niesie ze sobą negatywne, często śmiertelne konsekwencje. Pomimo wielu interwencji ze strony policji, pomimo wielu akcji i reklamach, które zachęcają, aby po wypiciu alkoholu oddać komuś kluczyki i nie wsiadać do auta – statystki niestety ciągle rosną. Jak sprawa wygląda wedle prawa? Poniżej znajdziesz kilka cennych informacji, dotyczących tego, jak prawnie wygląda jazda po alkoholu i jakie są jej konsekwencje.
breathalyser-1684428_1920Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, iż zgodnie z najnowszą nowelizacją, która została wprowadzona w maju 2015 roku wydziały komunikacji odmawiają zwrotu prawa jazdy kategorii C i C+E w przypadku orzeczenia przez Sąd za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu Karnego – zakazu prowadzenia samochodów osobowych, do których uprawnia kategoria B prawa jazdy.
W jakim przypadku wydział komunikacji może odmówić nam zwrotu dokumentu prawa jazdy? Jest to określone w Ustawie z dnia 15 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Artykuł 12, ustęp pierwszy głosi następująco:
Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
Oprócz tego warto dodać, że zgodnie z ustępem drugim cytowanego artykułu:
przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:
2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
W związku z tym trzeba pogodzić się sytuacją, w której w trakcie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B, wydział komunikacji powołując się na ustawę o kierujących pojazdami – ma prawo nie zwrócić nam dokumentu prawa jazdy z kategorii C oraz C+E. Dopiero, gdy upłynie orzeczony czas zakazu prowadzenia pojazdów, do których uprawnia nas kategoria B prawa jazdy (w przypadku wydania wyroku skazującego od 3 do aż 15 lat), wydział komunikacji będzie miał możliwość zwrócenia dokumentu prawa jazdy.
Warto wspomnieć też o tym, że pomimo nowelizacji kodeksu karnego i wydłużenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku do 10 lat, na okres od 3 do 15 lat, ustawodawca nie znowelizował przepisów regulujących instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *